ANBI gegevens


ANBI gegevens


Naam: Stichting Welzijn en Patiëntenzorg

Doelstelling: het verlenen van zorg aan (terminale) patiënten en het verhogen van hun welzijn in de breedst mogelijke zin.

IBAN: NL75 INGB 0007845000

Fiscaal nummer: 809209299

KvK code activiteit: 88999 – overig maatschappelijk advies op het gebied van welzijn

Contactgegevens  postadres: postbus 51346, 1007 EH Amsterdam;

                           e-mailadres: wpz@kpnmail.nl

Bestuur: bestaat uit de volgende personen:

Albert Roelofs, voorzitter; Herman Tappell, secretaris-penningmeester.

Beloningsbeleid: alle vrijwilligers en bestuursleden zijn onbezoldigd. Er bestaat geen vrijwilligersvergoeding, wel een vergoeding op basis van kostendeclaraties.

Statuten: hier downloaden.


Home