Welzijn en Patiëntenzorg


Wie zijn we & wat doen we?

Welzijn en Patiëntenzorg is opgericht in 1997. De stichting heeft twee activiteiten: lotgenotencontact – groepsgesprekken – en onderling contact en ondersteuning – een-op-een gesprekken met ervaringsdeskundigen over leven met chronische ziekten en fysieke handicaps.


De aandoeningen waar het hier over gaat, zijn auto-immuunziekten en verschillende vormen van kanker. In de reguliere zorg is er vaak te weinig tijd om aandacht te besteden aan emotie en stigma.


Aanvankelijk was het ook de bedoeling om vrijwilligers te vinden die hulp zouden kunnen bieden bij de administratie en huishouding van patiënten, maar dat is niet gelukt.


Organisatie

Patiënten  en cliënten hebben naast zorg en hun behoeften ook belangen. Die belangen worden zowel door hun eigen verenigingen, stichtingen en andere organen ook behartigd door  de Amsterdamse koepelorganisatie van alle   patiëntengroepen: Vereniging Cliëntenbelang Amsterdam.  Wij zijn sinds de oprichting lid van die koepel, de spreekbuis naar de gemeente Amsterdam. Daarnaast delen we onze kennis  met andere zelfhulpgroepen en werken we  organisatorisch samen met Stichting Virus Amsterdam.


Meer specifieke informatie over de activiteiten van onze eigen organisatie kunt  u vinden onder de link  activiteiten. Onder de link verantwoording vindt u onder meer financiële gegevens. Op de laatste link vindt u de ANBI gegevens.