over ons

Naam:

Stichting 4us Amsterdam


Doel:

Finanancieel ondersteunen van projecten voor mensen met hiv.


IBAN: NL17 INGB 0008 4178 59


Fiscaal nummer:

808384764


Contactgevens:

Postbus 51346  1007 EH Amsterdam

s4us@kpnmail.nl

Er is geen bezoekadres en we zijn telefonisch niet bereikbaar.


Vrijwilligers en bestuur:

Er zijn slechts twee vrijwilligers actief en vormen samen het bestuur: Herman J.H. Tappell, voorzitter en Theo T.A.M. Weber, penningmeester. De stichting is ook opgericht door twee bestuurders, waaronder de huidige penningmeester. Er bestaat een vacature voor de secretarisfunctie.


Bezoldiging:

De stichting kent geen vrijwilligersvergoeding of bezoldiging, maar reëel gemaakte kosten worden wel vergoed.