aanvragen


Geachte aanvrager,


Alle subsidie aanvragen nemen wij in behandeling; wij streven naar ondersteuning van verschillende doelgroepen met hiv en naar een evenredige toekenning van die verschillende doelgroepen met hiv – mannen, vrouwen, jeugd/ kinderen, migranten en allochtonen – die allen een even hoge subsidie gaan ontvangen, dat meer recht doet aan de hiv omgeving.


Aan de verstrekking van gelden zijn voorwaarden verbonden. Wij wensen naast een digitaal evaluatie verslag, waarin niet alleen staat hoe nuttig de activiteit was en/of het beoogde resultaat is behaald, maar ook hoeveel deelnemers wat hebben ondernomen. Daarnaast dient u digitaal kopieën van betaalde bonnen te overleggen en aan te tonen dat u ook andere sponsoren hebt aangesproken. Bovendien zijn wij een groot voorstander van projecten die samenwerken met andere organisaties.


De aanvraag wordt in eerste instantie door onze penningmeester in behandeling genomen en daarna voorgelegd aan het volledige stichtingsbestuur.


Aanvragen kunnen worden ingediend op mail adres: s4us@kpnmail.nl