ANBI gegevens

 

Stichting Welzijn en Patiëntenzorg

 

Postbus 51346 1007 EH Amsterdam

wpz@xs4all.nl

 

ANBI gegevens

 

  1. Naam: Stichting Welzijn en Patiëntenzorg
  2. Doelstelling: het verlenen van zorg aan (terminale) patiënten en het verhogen van hun welzijn in de breedst mogelijke zin.
  3. IBAN: NL75 INGB 0007845000
  4. Fiscaal nummer: 809209299
  5. KvK code activiteit: 88999 – overig maatschappelijk advies op het gebied van welzijn
  6. Contactgegevens postadres: postbus 51346, 1007 EH Amsterdam; e-mailadres: wpz@xs4all.nl
  7. Bestuur: bestaat uit de volgende personen:

Albert Roelofs, voorzitter; Herman Tappell, secretaris-penningmeester.

  1. Beloningsbeleid: alle vrijwilligers en bestuursleden zijn onbezoldigd. Er bestaat geen vrijwilligersvergoeding, wel een vergoeding op basis van kostendeclaraties.
  2. Statuten: hier downloaden.